De 6 største trends inden for læring og udvikling i 2023

Jan 09, 2023

Arbejder du med læring, træning, udvikling og/eller intern kommunikation? Så læs lige med her. 

På baggrund af vores erfaring med vidt forskellige kunder på tværs af brancher har vi samlet 6 store trends i 2023, som du skal kende til - særligt hvis du arbejder med træning, medarbejderudvikling, digital læring mv. Fælles for dem er, at det handler om at få læringen tættere på medarbejderne. 

 

1. Just-in-time-learning - den største tendens på markedet for kompetenceudvikling:

Der er en enorm efterspørgsel på læring og træning, som er tilgængeligt præcist, når medarbejderen skal bruge det. Og gerne så tæt på kerneopgaven og virkeligheden som muligt. 

Traditionel træning og kompetenceudvikling foregår altid før eller efter, det lærte egentligt skal anvendes. Men det kan være ineffektivt, fordi viden og information går tabt i overførslen mellem træning/undervisning og brugssituationen. 

I disse år søger virksomheder og organisationer og deres medarbejdere i stedet efter mere fleksible og bruger-tilpassede løsninger, som er effektive - både ift. indlæring og ressourceforbrug. 

Hvis det skal lykkes, kræver det bl.a. 3 ting:

- at læringsindholdet er tilpasset målgruppen

- at bruge data-insights systematisk og strategisk 

- optimal læringsinfrastruktur

Det er just-in-time-learning, og det er den kraftigst voksende tendens på markedet for professionel læring og udvikling.

 

2. Microlearning

En anden markant tendens er micro learning. Amerikanske undersøgelser peger på, at læringssessioner i gennemsnit blot varer 8 minutter. 

Det stiller store krav til læringens og formidlingens format. Det skal være kort og præcist og til benet. Bite-sized-learning er et begreb i forlængelse af mikrolæring: Læringen skal være delt op i ‘bidder’, så den lettere kan tilpasses ind i en travl arbejdsdag. Samtidig skal bidderne indeholde svar på få ting ad gangen. 

Det giver mange mindre lærings- og formidlingselementer, som kan være svære at holde styr på og få aktiveret på mest effektive måde med relevans og aktualitet. 

 

3. Learning as experiences

I mange år har læring og udvikling primært skulle være fagligt tungt. 

Det skal det stadigvæk, men et stigende antal erfaringer og undersøgelser har vist, at det også skal kunne noget mere: Det skal være underholdende og sætte sig fast i hukommelsen. 

For det vi ved, er det vi husker. Kort sagt: Læring skal i høj grad være oplevelser, hvis det for alvor skal være effektivt. 

 

4. Personalized learning

Medarbejdere er ikke ens. De har forskellige baggrunde - uddannelsesmæssigt, kulturelt. Forskellige medarbejdergrupper taler ikke samme sprog, har ikke samme referenceramme. 

Alt sammen påvirker potentielt den måde, de lærer på. 

En stærk tendens er at tilpasse læringen så præcist som muligt til dem, der skal lære det. 

Derfor kigger flere og flere ind i målgruppeanalyser af egne medarbejdere for på den måde at kunne tilpasse læringsindholdet. 

 

5. Video-based peer-to-peer-learning

Video har været en tendens i nogle år, men det vinder fortsat frem. Den nyeste variation er video, der har social og relationel karakter. Video til medarbejdere som indeholder medarbejdere. Korte videoer med følelser og nærvær, som bruges til alt fra procesoptimering og best-cases til styrkelse af kultur og arbejdsfællesskab. 

Samtidig bliver det mere og mere anvendt, at medarbejdere selv producerer videoer og deler med kolleger. På den måde bliver læring og videndeling noget, der sker peer-to-peer frem for top-down. Det styrker sammenhængskraften på tværs af organisationen, ligesom det spreder viden og information bedre. 

 

6. Lyt jer klogere - medarbejderne vil have lyd

Lyd vinder frem alle steder - også i corporate learning og intern kommunikation. Både som podcasts og oplæsning af tekst. Det er der flere årsager til. En af dem er formatets fleksibilitet: Pludselig bliver f.eks. tiden til og fra arbejde “læringstid”. Samtidig giver podcasts særlig god mulighed for at komme i dybden med komplekse emner. Altså emner, hvor der ikke nødvendigvis er et rigtigt/forkert svar, men hvor nuancerne skal undersøges og diskuteres. 

For at interne læringspodcasts skal fungere, må de produceres ordentligt: De skal være overskuelige og nemme at afkode. De må også godt være personlige, menneskelige, og samtidig skal de være målrettede. Bare for at nævne nogle vigtige parametre. 

Gratis guide

Kom i gang med digitalisering af viden og styrk udviklingen

Vi har lavet en guide med de vigtigste ting, du skal bruge for at komme godt i gang med digital læring og udvikling.  

Hent den nu
Close

HØR, HVORDAN I KAN KOMME I GANG MED DIGITALISERING AF JERES VIDEN?

Skriv din email her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.