Handels- og brugsbetingelser

Overordnet om vilkår for brug af hjemmeside og køb af kurser

Virtio ApS (herefter Virtio) udbyder e-kurser bestående af videomedierede moduler og interviews samt ekstramateriale i anden form såsom, men ikke begrænset til, skrift, billeder og figurer på www.virtio.dk og tilhørende undersider (herefter kursusplatformen).

Nærværende betingelser (herefter kursistbetingelser) gælder for alle, som besøger kursusplatformen, samt de som Virtio indgår aftale med om adgang til et eller flere kurser.

Betaling, priser og adgang

Adgang til kurserne sælges som udgangspunkt stykvis. Ved køb af adgang til et kursus betales kursuspris via Dankort eller andet kreditkort. Kursisten har adgang, så længe kursisten er i besiddelse af brugernavn og adgangskode.

Kortoplysninger, som bliver indsamlet ved køb af adgang til kurser, håndteres af og sendes direkte og sikkert til Stripe via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt kursisten og Stripe.

Prisen på et kursus, er den pris, der til enhver tid fremgår af www.virtio.dk

Virtio kan uden varsel ændre prisen på kurser. Når Virtio accepterer købet, vil kursisten blive faktureret den pris, der er gældende på købsdatoen. Alle priser er som udgangspunkt oplyst eksl. moms. 

Virtio kan afvise anmodninger om køb uden begrundelse.

Login og adgang til kurser

Adgang til det købte kursus er personlig, og der gives én adgang pr. kursist. Hver kursist opretter brugernavn og adgangskode ifm. køb af et kursus. Brugernavn og adgangskode skal altid anvendes til at logge på kursusplatformens kursusbibliotek, hvorfra kurset er tilgængeligt.

Brugernavn og adgangskode er personlig og fortrolig information og må ikke sælges, overdrages eller på anden vis gives til tredjemand.

Kursisten køber adgang til og får brugsret over ét kursus ad gangen.

Al brug af hjemmeside og kursusplatform sker i øvrigt på eget ansvar.

Levering

Virtios ydelser i form af adgang til det købte kursus via kursusplatformens kursusbibliotek leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter køb og gennemført korttransaktion.

Rettigheder

www.virtio.dk og alt herunder såsom tekster, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, design, spørgsmål og svar i Virtios kommentarsystem mv., har Virtio den fulde ophavsret og ejendomsret til. Ved aftale om køb af adgang overdrager kursisten sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til Virtio. Overdragelsen og brugen er uden tidsbegrænsning jf. iøvrigt Persondataloven jf.nedenfor.

Kopieringsforbud

Kursisten må hverken kopiere eller optage indhold, på de kurser, som kursisten har købt adgang til.

Personoplysninger generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der på den ene eller anden måde kan henføres til kursisten. Når kursisten benytter Virtios kursusplatform indsamler og behandler Virtio de til rådighed værende informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis den besøgende tilmelder sig Virtios nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer sig som bruger, øvrig brug af services eller foretager køb via kursusplatformen.

Virtio indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om kursistens computer, tablet eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk placering, loginoplysninger, logintidspunkter samt øvrige interaktioner med Virtio, samt aktivitet og svar i Virtios kommentarfunktion. I det omfang den besøgende selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, evt. CVR-nummer og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Ovennævnte oplysninger må også bruges af eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Virtio måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere). Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

Videregivelse af oplysninger

Data om kursisten brug af kursusplatformen, hvilke annoncer, vedkommende modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. må i forretningsmæssigt omfang videregives til tredjemand.

Virtio benytter herudover underleverandører til opbevaring og behandling af data. Underleverandører behandler udelukkende oplysninger på Virtios vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis den besøgende giver samtykke til det.

E-mail-markedsføring

Ved køb af adgang er kursisten også indforstået med, at Virtio har lov til fremsende e-mails af forskellig karakter. Herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng – både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter eller ydelser.

Brugere, der skriver sig op til nyheder og indhold fra Virtio via e-mail-forms på www.virtio.dk og tilhørende undersider, accepterer ligeledes, at Virtio har lov til at fremsende e-mails af forskellig karakter - herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng - både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter og ydelser. 

Kursister skal desuden oplyse om, og ved købet have adgang til, en valid e-mailadresse.

Brug af referencer

Virtio har ret til at anvende kursistens navn og evt. organisation som reference. Dette gælder også i markedsføringsmæssig sammenhæng.               

Fortrydelsesret

Virtio giver en 14 dages garanti. Hvis ikke kursisten er tilfreds med det købte kursus, kan vedkommende fortryde købet og få den fulde kursuspris tilbagebetalt. Såfremt kursisten ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal vedkommende hurtigst muligt og senest 14 dage efter købet meddele Virtio pr. e-mail, at vedkommende ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Ansvarsfraskrivelse

Kursistens brug af kursusplatformen sker på eget ansvar. Virtio er ikke erstatningsansvarlig for kursistens brug af kursusplatformen eller kursusindholdet, herunder for driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser mm.

Reklamation

Såfremt der er påviselige fejl eller mangler ved et kursus, så skal kursisten, hvis han ønsker at reklamerer gøre det straks, og inden 3 dage fra åbning af den pågældende kursuslektion. Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

Misligholdelse

Ved misligholdelse kan henholdsvis Virtio og kursisten opsige aftalen med 10 hverdages skriftligt varsel. Er misligholdelsen grov eller gentaget, så kan opsigelse ske uden varsel.

Øvrige bestemmelser

Virtio er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der hos modtageren forhindrer kursisten i at få adgang til kursusbiblioteket.

Kontaktoplysninger

Virtio ApS

Trekronergade 149

2500 Valby, København

Mail: [email protected]

www.virtio.dk og tilhørende undersider drives og udbydes af Virtio ApS med cvr.nr. 39381265. Virtio ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

 Ændringer af nærværende betingelser

Virtio forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for kursusplatformen direkte på hjemmesiden. Kursisten opfordres derfor til at holde sig løbende opdateret løbende om eventuelle ændringer.

 

Senest opdateret August 2021

Close

HØR, HVORDAN I KAN KOMME I GANG MED DIGITALISERING AF JERES VIDEN?

Skriv din email her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.